:keyword:

แท็ก

ยาเสพติด

อย. เสนอแก้กฎหมาย "พืชกระท่อม" ใช้เพื่อการแพทย์และงานวิจัยได้

อย. เสนอแก้กฎหมาย "พืชกระท่อม" ใช้เพื่อการแพทย์และงานวิจัยได้

พร้อมเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย ในประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้สามารถนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยได้

อย. ย้ำยังไม่มีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด

อย. ย้ำยังไม่มีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด

อย. เผยปัจจุบันยังไม่มีการเสนอให้มีการถอดกัญชาจากบัญชียาเสพติดให้โทษ และยังไม่มีการขึ้นทะเบียนยาจากกัญชา