:keyword:

แท็ก

เนื้อสัตว์

จริงหรือไม่? อาหารปิ้งย่าง ตัดส่วนไหม้ออก ลดเสี่ยงมะเร็ง?

จริงหรือไม่? อาหารปิ้งย่าง ตัดส่วนไหม้ออก ลดเสี่ยงมะเร็ง?

สารก่อมะเร็งจากเนื้อสัตว์ปิ้งย่าง มีอยู่แค่เฉพาะในส่วนที่ไหม้เกรียมจริงๆ เท่านั้นหรือ?